NCBR – INNOMOTO

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R 

Projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii w wieloseryjnym procesie produkcji przewodów do transmisji płynów”

 

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0297/16-00

Wartość projektu: 9 790 711,19 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 916 284,48 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 29.02.2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie koncepcji digitalizacji procesów produkcyjnych, a także opracowanie nowych technologii, procesów oraz stanowisk do łączenia komponentów, testowania przewodów oraz produkcję alternatywnych przewodów do transmisji płynów.

Planowane Efekty:

  • Wprowadzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju mającej pozytywny wpływ na ochronę środowiska;
  • Zmniejszenie odpadowości produkcji, przy jednoczesnej redukcji emisji ciepła do atmosfery. (spawanie laserowe – max do 2% odpadu);
  • Zwiększenie efektywności produkcji, bezpośrednio wpływającej na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej;

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN