Meksyk

Maflow Mexico

Circuito Santa Fe #310
Parque Industrial Santa Fe III
Silao, Guanajuato, Meksyk
C.P. 36270


Rok założenia: 2015
Powierzchnia zakładu: 4.712 m²


Działalność wiodąca: produkcja przewodów klimatyzacyjnych

Dyrektor Zakładu: Stanisław Leśniak

Liczba pracowników: 350

Główni Klienci: Audi

 

 

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN