Przetargi- oferty

                                          

Zapytanie ofertowe- testy Blizzard 8,3            Zapytanie ofertowe- testy Blizzard 10,8   

 

                         

 Zapytanie ofertowe- testy Blizzard 16,1           Zapytanie ofertowe- testy Blizzard badania materiałowe

 

                        

 Zapytanie ofertowe - wentylacja          

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN