MEDIA

Artykuł: „Zdecydowałem się w sekundę” w "Autoforum Magazine" (nr 1 (3), March 2016), wywiad z Maciejem Malikiem Dyrektorem ds. Operacyjnych Grupy Maflow:

Artykuł: „Maflow jak Feniks” w "Autoforum Magazine" (nr 1 (3), March 2016):

Artykuł: „Jak z pracowników zrobić fanów firmy” w magazynie „Harvard Business Review Polska” (nr 142-143, grudzień-styczeń 2014), wywiad z dr Piotrem Wiśniewskim, Dyrektorem Zarządzającym Grupy Maflow:

HBRP (nr 142-143, grudzień-styczeń 2014)

http://www.hbrp.pl/magazyn/index.php

Artykuł: „Nagrody Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego zostały wręczone po raz pierwszy” w kwartalniku „Automotive Suppliers” (Nr 4(26)/2014 październik-grudzień).

„Nagrody Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego
zostały wręczone po raz pierwszy”

http://automotivesuppliers.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13882&lang=pl

Artykuł na temat wdrażania standardu ISO 27001 w Maflow ukazał się w kwartalniku Grupy BCC „Lepszy Biznes” (NR 3 (56) / Wrzesień 2014).

"Wdrożenie standardu ISO 27001"

 

http://www.bcc.com.pl/akademia-lepszego-biznesu/maflow-wdrozenie-standardu-iso-27001.html

Artykuł: “Od zera do bohatera” w magazynie „Polski Przemysł” (nr 23, 3/2014), wywiad z dr Piotrem Wiśniewskim, Dyrektorem Zarządzającym Grupy Maflow:

“Od zera do bohatera”

 

http://polskiprzemysl.com.pl/przemysl-motoryzacyjny/od-zera-do-bohatera/

Artykuł: „Dostawcy z Polski nagrodzeni przez Volvo Cars” oraz „Boryszew S.A. Oddział Maflow rozwija działalność R&D” w kwartalniku „Automotive Suppliers”(Nr 1(23)/2014 styczeń-marzec).

 

                                                                                                                  

        „Dostawcy z Polski nagrodzeni przez Volvo Cars”                        „Boryszew S.A. Oddział Maflow rozwija działalność R&D”

http://www.automotivesuppliers.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12653&lang=pl

Artykuł: „Trudna aklimatyzacja wracających” w dzienniku „Puls Biznesu” (2014-01-13, nr 7/2014), wywiad z Piotrem Wiśniewskim

Artykuł: „Trudna aklimatyzacja wracających” w dzienniku „Puls Biznesu” (2014-01-13, nr 7/2014), wywiad z dr Piotrem Wiśniewskim, Dyrektorem Zarządzającym Grupy Maflow:

http://pulsbiznesu.pb.pl/3514362,89355,trudna-aklimatyzacja-wracajacych

 

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 7890300            REGON: 750010992-00068
 Fax: +48 32 7890204  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN